E-waste Race in actualisatie Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie

In oktober heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de actualisatie van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021-2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. De E-waste Race heeft een mooie plaats in deze actualisatie met een interview met directeur Timmy de Vos.

De afgelopen jaren is de aandacht voor de circulaire economie sterk toegenomen en zijn er steeds meer samenwerkingen tussen overheden, burgers en het bedrijfsleven om hier naar toe te werken. Toch moet er nog op veel vlakken meer gebeuren. De actualisatie haalt drie terreinen aan:

- Hoger op de R-ladder: er moet meer ingezet worden op hergebruik, delen, lenen en reparatie
- Systeemverandering van lineair naar circulair: dit vraagt om nieuwe businessmodellen, financiering en wet- en regelgeving voor producten en gebruik
- Focus op grondstofstromen: het is vooral belangrijk om te kijken naar de grondstofstromen met het meeste effect op klimaat, biodiversiteit, vervuiling en leveringszekerheid.

Wij voegen hier graag nog de focus op de menselijke kant aan toe! Het actief betrekken van mensen door ze te inspireren en motiveren is cruciaal voor de nodige bewustwording en gedragsverandering om Nederland in 2050 volledig circulair te maken. Bekijk hier het volledige interview met Timmy de Vos!