Textiel Race Nederland

Resultaten Races sinds 2020

 

21

219

307.545

Races Deelgenomen teams Textiel ingezameld

 

6145

14.645 kg

201.369 kg 

Reparaties  Gemiddeld ingezameld
per race 
Gemiddeld bespaarde
CO2 uitstoot per race*


55% is geschikt voor hergebruik! 
Uit resultaten van partners blijkt dat dit percentage hoger ligt dan bij reguliere inzameling. 

* 8.055 kg (55% van 14.645 kg) x 25 kg CO2
Per kilo hergebruikt textiel wordt 25 kg CO2 bespaard. Bron: INTEXTER 

pijn omlaag

Bekijk hier alle resultaten van de Textiel Races Nederland sinds 2020

 

repareren knuffel

 

Uitzonderlijke prestaties:

  • Tijdens de Textiel Races Brabantse Wal en West-Brabant met  partner De Kringloper werd maar liefst 25% winkelkwaliteit ingezameld. Dat is 15% meer dan gebruikelijk!
     
  • Bij de Textiel Race Knol Recycling 2022 is er in totaal 14.280 kg textiel ingezameld. Hiervan was maar liefst 66% herdraagbaar en 33% recyclekwaliteit!
     
  • Bij de Textiel Race Venlo 2022 is een record behaald! Basisschool Passepartout uit Tegelen verzamelde maar liefst 9.515 kilo textiel in tijdens de race!