Textiel Race zamelt 100.000 kg oud textiel in!

De Textiel Race is een educatief project voor basisscholen waarbij het inzamelen van oud en kapot textiel leuk en gemakkelijk wordt gemaakt. Daar is in één jaar tijd meer dan 100.000 kg oud textiel ingezameld en zijn meer dan 1.500 kledingstukken gerepareerd! We zijn super trots op alle deelnemers en partners die hieraan hebben bijgedragen. Bij de Textiel Race combineren we educatie met actie.

Tijdens een interactieve gastles leren we de kinderen alles over de invloed die de groeiende hoeveelheid textiel heeft op mens en milieu. Daarna gaan de kinderen actief aan de slag met het repareren en inzamelen van oud of kapot textiel en nemen daarbij hun familie, vrienden en hele buurt mee! Per race gaan 10 basisscholen per gemeente de strijd aan om zoveel mogelijk textiel in te zamelen en te repareren. In één jaar tijd hebben we 9 races georganiseerd bij 94 teams van verschillende basisscholen en daarmee hebben we deze mijlpalen bereikt!

Circulair textiel
Meer dan de helft van het afgedankte textiel wordt niet goed gerecycled. Een groot deel belandt bij het restafval en wordt verbrand. Het is heel belangrijk dat we zuiniger omgaan met textiel. Textiel wordt namelijk nog steeds onder zeer slechte werkomstandigheden geproduceerd en dit proces heeft een enorme impact op het milieu. Tijdens de Textiel Race leren we de kinderen daar alles over. Van slechte werkomstandigheden in kledingfabrieken in Azië en kinderarbeid, tot waterverspilling en pesticiden bij katoenplantages en fast fashion. We leren de kinderen hoe belangrijk het is om minder te kopen, bewust te kopen, te repareren en om te hergebruiken, zodat kleding zo lang mogelijk mee gaat. En wanneer kleding geen andere bestemming meer heeft, deze in de textielbak te doen in plaats van bij het restafval. Deze bewustwording en gedragsverandering is ontzettend hard nodig voor de transitie naar een circulaire economie!

Inzamelen en repareren
We werken samen met lokale textielinzamelaars. Zo werken we samen met inzamelaars, verwerkers en kringloopbedrijven zoals: Sympany, Wolkat, Curitas, Kringloopbedrijven Maasland, Twente Milieu, Circulus Berkel en 2Switch. Zij halen het textiel op en selecteren het op hergebruik en recycling. Van het ingezamelde textiel wordt meer dan de helft geselecteerd voor hergebruik en weer op de markt gebracht. Het textiel dat echt niet meer hergebruikt kan worden, wordt gerecycled. Daar wordt bijvoorbeeld nieuwe kleding, garen of isolatiemateriaal van gemaakt. Kinderen zamelen niet alleen in, maar ook repareren zij kapotte kleding. In één jaar tijd hebben de kinderen 1.500 kledingstukken gerepareerd. Het is erg belangrijk om kinderen te laten zien hoe makkelijk en leuk het is om kleding te repareren. Zo leren ze ook dat het goed is om lang te doen met kleding. We zijn daarom enorm blij met deze behaalde resultaten!