E-waste Race zamelt meer dan 2 miljoen apparaten in!

Kinderen betrekken bij de circulaire economie, door educatie en een inzamelcampagne, dat is het doel van de E-waste Race. Sinds de start van het project zeven jaar geleden zamelden basisschoolklassen door het hele land al meer dan 2 miljoen apparaten in. De E-waste Race zorgt ervoor dat zowel kinderen als hun omgeving betrokken raken bij de circulaire economie. 

Meer dan de helft van het elektronisch afval in Nederland wordt niet goed ingezameld. Het belandt bij het restafval of blijft bij mensen thuis liggen. Al sinds 2014 zorgt de E-waste Race voor meer bewustwording bij kinderen en hun omgeving over elektronisch afval (ook bekend als e-waste) en betrekt ze actief bij de transitie naar een circulaire economie. Dit doet de E-waste Race door educatie te combineren met een inzamelactie. Inmiddels zijn er dankzij het project al meer dan 2 miljoen apparaten ingezameld!

E-waste uit de buurt

Die apparaten worden bij de kinderen thuis ingezameld, maar ook in de buurt. Via social media, flyers en lokale media betrekken de kinderen de hele buurt bij het project. Buurtbewoners kunnen gemakkelijk en op een juiste manier hun e-waste inleveren en de kinderen krijgen voor elk ingezameld apparaat punten. Door het inzamelen van die 2 miljoen apparaten is er al ruim 2,5 miljoen kg aan C02 bespaard! 

Hergebruik 

Voordat het inzamelen begint, leren de kinderen over het belang van het hergebruiken en recyclen van e-waste. De ruim 2 miljoen apparaten die zijn ingezameld, zijn door lokale afvalinzamelaars op de juiste manier hergebruikt of gerecycled. Dat betekent minder uitputting van de aarde bij delving van grondstoffen, dat waardevolle grondstoffen niet op raken en dat ze terug in de kringloop komen. Door de enorme bergen e-waste die deelnemende klassen inzamelen, wordt in één klap voor kinderen en hun omgeving zichtbaar hoeveel e-waste we in Nederland nog thuis bewaren zonder in te leveren. 

Greta-effect

Dat de aanpak van de E-waste Race werkt, wordt bevestigd door recent onderzoek, het zogenoemde ‘Greta-effect’. Daaruit blijkt dat kinderen de meeste positieve invloed hebben op het duurzame gedrag van hun ouders. Door kinderen op deze manier te betrekken bij de transitie naar de circulaire economie inspireert de E-waste Race de groene denkers en doeners van de toekomst en zij nemen hun hele omgeving mee!