Nederland

Totaalresultaten
E-Waste Races Nederland

Resultaten 2014 t/m 2022 

140

1362

134

Races Deelgenomen teams Deelnemende gemeenten

 

2.308.157

13.618 kg 

19.610 kg

Ingezamelde apparaten Gemiddeld ingezameld
gewicht per race*
Gemiddeld bespaarde
CO2 uitstoot per race**


* 966.910 / 71 races met geregistreerd gewicht

** 966.910  / 71 races met geregistreerd gewicht x 1,44
Per 1 ton e-waste wordt 1,44 ton CO2 bespaard. Bron: WorldLoop.org

pijn omlaag

Bekijk hier alle resultaten van de E-Waste Races Nederland sinds 2014

 

e-waste in container

 

Totaalresultaten
Textiel Races Nederland

Resultaten 2020 t/m 2022 

18

187

252.162

Races Deelgenomen teams Textiel ingezameld

 

4829

14.009 kg

192.625 kg 

Reparaties  Gemiddeld ingezameld
per race 
Gemiddeld bespaarde
CO2 uitstoot per race*


55% is geschikt voor hergebruik! 
Uit resultaten van partners blijkt dat dit percentage hoger ligt dan bij reguliere inzameling. 

* 7705 kg (55% van 14.009 kg) x 25 kg CO2
Per kilo hergebruikt textiel wordt 25 kg CO2 bespaard. Bron: INTEXTER 

pijn omlaag

Bekijk hier alle resultaten van de Textiel Races Nederland sinds 2020

 

repareren knuffel

 

Uitzonderlijke prestaties:

  • Tijdens de Textiel Races Brabantse Wal en West-Brabant met  partner De Kringloper werd maar liefst 25% winkelkwaliteit ingezameld. Dat is 15% meer dan gebruikelijk!
     
  • Bij de Textiel Race Knol Recycling 2022 is er in totaal 14.280 kg textiel ingezameld. Hiervan was maar liefst 66% herdraagbaar en 33% recyclekwaliteit!
     
  • Bij de Textiel Race Venlo 2022 is een record behaald! Basisschool Passepartout uit Tegelen verzamelde maar liefst 9.515 kilo textiel in tijdens de race!